Turn your mobile phone
to vertical view
for a better experience.
rezervasyon
Bize Ulaşın

I. Genel
MARE RESORT TURİZM VE OTELCİLİK TİC. A.Ş. (“Mare Deluxe”, “biz” ya da “Şirket”)olarak, maredeluxeresidence.com/tr adresinde yer alan internet sitemize(“İnternet Sitesi”), mobil uygulamalarımıza, elektronik platformlarımıza vediğer uygulamalarımıza ve size gönderdiğimiz elektronik posta iletilerine veyareklamlara erişim sırasında kullandığınız bilgisayar, cep telefonu, tablet vebenzeri cihazlarınıza belirli verilerin kaydedilmesini ve toplanmasını sağlayançerez veya piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri gibi teknolojilerkullanabiliriz. İşbu Çerez Politikası’nda (“Politika”) Şirket tarafındankullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez”ifadesi kullanılmıştır. Çerezler aracılığı ile kullanıcıların kişiselverilerinin toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplananher türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilir. Çerezler aracılığıyla eldeedilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri niteliğinde olmasıhalinde Politika, İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin ekini oluşturmaktadır.Bu kapsamda, kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği ve bu kapsamdakihaklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için İnternetSitesi Aydınlatma Metni’ni de okumanızı tavsiye ederiz.

II. Çerez Nedir?
Çerezler, tarayıcılar içerisinde bilgisayarın sabit diskinde saklanan küçükbilgilerdir. Ziyaret edilen internet sitesinin kullanılması esnasındaziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve sunulan hizmetlerigeliştirmek, deneyimleri iyileştirmek için kullanılır. Bir internet sitesiiçerisinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

III. Çerez Türleri
Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre kategorizeedilebilmektedir. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda,“oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: Oturumçerezleri: Oturum çerezleri, İnternet Sitesinin veya Şirket’in diğer uygulamaveya ortamlarının ziyaret edildiği her bir oturumda kullanılır ve Siteden veyauygulamadan çıkılmasıyla birlikte kendiliğinden silinirler. Bu tür çerezlerinamacı, ziyaretin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Kalıcı çerezler:Kalıcı çerezler, önceden belirlenen sabit bir süre boyunca erişim sırasındakullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar veya diğer cihazlara kaydedilir veoturum veya uygulama kapandığında kendiliğinden silinmez. Kalıcı çerezlerbirden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Butür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak siteişlevselliğini arttırmaktır. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göresınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çereziolmak üzere ikiye ayrılır: İlişkili taraf çerezi: İlişkili taraf çerezleri,ziyaret edilen alan tarafından internet sitesine yerleştirilen ve sadece busite tarafından okunabilen çerezleri ifade eder. Üçüncü kişi çerezi: Üçüncükişi çerezleri, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilençerezleri ifade eder. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilenalan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişiçerezi söz konusudur.

IV. Çerezlerin Kullanım Amaçları
Mare Deluxe olarak, internet sitelerimizde, platformlarımızda,uygulamalarımızda, reklam ve iletilerimizde kullandığımız çerezlerden, aşağıdabelirtilen amaçlar ile faydalanabilmekteyiz: Operasyonel amaçlı kullanımlar:İnternet sitelerimizin, platformlarımızın, uygulamalarımızın veyahizmetlerimizin denetim ve güvenliği için gerekli görülen çerezlerikullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarakinternet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardanyararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensizdavranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir. İşlevselliğeyönelik kullanımlar: İnternet sitelerimizin, platformlarımızın,uygulamalarımızın veya hizmetlerimizin kullanımını kolaylaştırmak veya bunlarıkullanıcılarımız için özelleştirmek amacıyla gerekli çerezleri kullanabiliriz.İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızısağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir. Performansa yönelik kullanımlar:İnternet sitelerimize, platformlarımıza, uygulamalarımıza veya hizmetlerimizeilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da gerekli çerezlerikullanabiliriz. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak; kullanıcılarıninternet sitelerimizi, uygulamalarımızı, platformlarımızı ve hizmetlerimizinasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizisağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilipgeçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir. Reklam amaçlıkullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform veuygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeriiçerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezlerikullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamlarınetkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veyareklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

V. Çerezleri Reddetme ve Silme
Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeyeayarlıdır. Ancak, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarınıdeğiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesiyöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışıbırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdanöğrenilmesi gerekmektedir. Genellikle aşağıda belirtilen yöntemlerle çerezlerireddedebilirsiniz: Tarayıcınızın ayarlarını çerez aldığınızda bildirecekşekilde değiştirmek, Mevcut çerezleri devre dışı bırakmak, Tarayıcınızıotomatik olarak çerezleri reddedecek şekilde ayarlamak. Çerezlerin devre dışıbırakılması durumunda internet sitelerimiz, uygulamalarımız, platformlarımızveya hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmanızın mümkünolmayabileceğini belirtmek isteriz. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodanilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz. Google Chrome - İnceleInternetExplorer - İnceleMozilla Firefox - İnceleMicrosoft Edge - İnceleOpera -İnceleSafari - İncele

VI. Yetkili Hizmet Sağlayıcılar
Mare Deluxe olarak İnternet Sitesi, platformlarımız, uygulamalarımızın vehizmetlerimizin yürütülmesi ve tanıtımı hususlarında tarafımızcayetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Şirketimizinyetkilendirdiği bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına ve diğercihazlarına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri)yerleştirebilir ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi,benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileritoplayabilir.

VII. Mare Deluxe Tarafından Kullanılan Çerezler
Mare Deluxe tarafından kullanılan operasyonel, işlevsel ve performansalçerezler: Bilgisayarınıza zarar vermez, virüs içermez. İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur. İnternetsitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak,istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerikgeliştirmemize yardımcı olur. Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındakifaaliyetleri hızlandırmanızı sağlar. Hiçbir koşulda kimliğinizitanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz,kişisel veri niteliği taşımaz. Hedefleme ve reklamcılık çerezleri isereklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hakve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında vegerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda MareDeluxe tarafından kullanılan çerezi ve çerezin kullanım amacına ilişkin bilgiyibulabilirsiniz. Çerezin AdıÇerezin AmacıGoogle AnalyticsZiyaretçilerin; İnternetSitesi’ne ulaşmalarını sağlan linkleri, Sayılarını ve İnternet Sitesi’ndebulunduğu alanlara göre dağılımını, nternet Sitesi’nde ilgilendikleri sekmelerive geçirdiği zamanı belirleme amacıyla kullanılan bir çerez çeşididir.  

VIII. Üçüncü Kişilere Ait Site, Ürün veHizmetler
İnternet sitelerimiz, platformlarımız veya uygulamalarımız üçüncü kişilere aitinternet siteleri, ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli linkler içerebilir. Sözkonusu linkler, üçüncü kişilere ait çerez ve gizlilik politikalarına tabi olup,üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin Mare Deluxe’den bağımsız olduğuve Mare Deluxe’ün üçüncü kişilerin çerez ve gizlilik uygulamalarından sorumluolmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaretedilmesi durumunda, bu sitelere ait çerez ve gizlilik politikalarınınokunmasını tavsiye etmekteyiz.

I. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Mare Deluxe olarak, İnternet Sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini,tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla; İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,İnternet sitesi içerisinde bulunan çerezler, İnternet Sitesi’nde ‘İletişim’sekmesi içerisinde yer alan ‘İletişim Formu’nu doldurmanız, İnternet Sitesiiçerisindeki info adresine ilettiğiniz e-posta içerikleriniz, İnternet Sitesiiçerisinde yer alan ‘Kayıt Ol’ içeriğini doldurmanız, Mare Deluxe ile kurumsale-posta adresleri üzerinden gerçekleştirilen e-posta yazışmaları, İnternetSitesi’nde yer alan press@maredeluxeresidence.com adresi ile tarafımızaulaştırdığınız özgeçmişleriniz aracılığıyla toplamaktayız.

II. Verileriniz, Verilerinizin İşlenme Amacı VeToplanmasının Hukuki Sebebi
Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz,aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir: Kişisel Veri Kategorileri Veri Tipleri KimlikVerisi Ad-soyad İletişim Verisi E-posta adresi, Telefon Müşteri İşlem Verisi Elektronikticari ileti gönderimine ilişkin verilen hukuki onay, Talep ve şikayet bilgisi İşlemGüvenliği Verisi İnternet sitesi; ziyaretinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkıştarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi Pazarlama Verisi Kullanılançerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler Diğer Bilgiler Konu başlığı, Mesajiçeriği bilgisi, Özgeçmiş bilgilerinizi, E-posta içeriği bilgisi (e-postayoluyla Mare Deluxe ’ne ait kurumsal e-posta adreslerine ilettiğiniz e-postaiçerikleri ile e-posta imzanızda yer alan bilgiler) İlgili tabloda yer alankişisel verileriniz; İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesineyönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, Müşteri veya ziyaretçiilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, İnternet Sitesi içerisinde ad, soyadıve e-posta adresiniz ile ayırt edilebilirliğinizin sağlanması, İletişimfaaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusundaziyaretçilerimiz arasında adınız ve soyadınız ile ayırt edilebilmeniz, Hizmetve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz sorubaşlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi, Hizmet vefaaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmişolduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerektalebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi, Ürün ve/veya hizmet satışve/veya tedariki süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla teklif ve kabule yönelikyazışmalar gerçekleştirilmesi, Ürün ve/veya hizmet satış ve/veya tedarikisüreçlerine ilişkin sözleşme ile mutabakat süreçlerinin yürütülmesi, MareDeluxe’ün tarafı olduğu hukuki ilişkilerin ispatına yönelik saklama ve arşivfaaliyetlerinin yürütülmesi, E-posta yoluyla Mare Deluxe uzantılı e-postaadreslerine iletilen talep ve mesajlara ilişkin gerekli işlemlerinyapılabilmesi, press@maredeluxeresidence.com adresi üzerinden tarafımızailettiğiniz özgeçmiş gönderileriniz ile seçme ve yerleştirme süreçlerininyürütülmesi, Başvuru sonuçlarının adaylara çeşitli iletişim yolları ileiletilebilmesi, Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesidoğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi veBu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgilimevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerinegetirilebilmesi, Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukukiyükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekildesaklanabilmesi, Onay vermeniz halinde tarafınıza sunduğumuz hizmete ilişkinreklam ve tanıtım içeriklerinin gönderilebilmesi, Pazarlama analizçalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veyahizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, İnternet sitesi’nin daha etkili,hızlı ve kolay kullanımının sağlanması, Mare Deluxe tarafından sunulan hizmetve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göreözelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekliteknik destek ve kalitenin sağlanması, Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarınailişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz, Hizmet vefaaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,teknik güvenliğinin sağlanabilmesi adına gerekli denetimlerin yapılabilmesiamaçlarıyla işlenmekte olup KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgilisözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olmasısebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;kanunlarda açıkça öngörülmesi; Mare Deluxe’ün hukuki yükümlülüğünü yerinegetirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; bir hakkın tesisi,kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinintemel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Mare Deluxe’ne meşrumenfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerinedayanarak Mare Deluxe tarafından toplanmaktadır.

III. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı KişilerVe Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz; Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirketpolitikalarının uygulanması amacıyla, MARE RESORT TURİZM VE OTELCİLİK TİC. A.Ş.şirketine, internet hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, anlaşmalı olduğumuzgeliştirici firmalar ile, Kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticarielektronik ileti gönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayanbilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amacıyla, anlaşmalı olduğumuz iletigönderim hizmeti sağlayıcılar ile, İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşrumenfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunmahakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanlarıile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, Hukukiyükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olmasıkoşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlüklerigibi ilgili resmi kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olandiğer kamu kurum veya kuruluşlarına, Taleplerinizin yerine getirilmesi adına;tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize KVKK’nın 8. ve 9.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilindeaktarılabilmektedir.

IV. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncükişileri bilme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteme,
f.  KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinsilinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizedilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararuğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Belirtilenhaklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve EsaslarıHakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veyakayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yada tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlıbulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. BaşvurunuzKVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olupbaşvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Mare Deluxe sizdenbazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek verisahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiylepaylaşılması adına talep edilecektir.

V. İletişim Bilgileri
MARE RESORT TURİZM VE OTELCİLİK TİC. A.Ş.
Mersis No: ************
KEP Adresi: mareresort@******.kep.tr
İletişim Linki: https://www.maredeluxeresidence.com/contact
Adres: Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Istanbloom No: 16/1 K: 4 D: 39-40Zincirlikuyu, Şişli, İstanbul, Türkiye